Celem Konkursów było promowanie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, odkrywanie zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności zdobywanych w toku nauki, mobilizowanie młodzieży do aktywnego gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczących PROW 2007-2013, poszerzanie wiedzy na temat instrumentów wsparcia w ramach PROW 2007-2013, a także kształtowanie poczucia estetyki.

Pierwszy Konkurs o tematyce „Wyroby, produkty i tradycje lokalne i regionalne w oparciu o PROW 2007-2013" obejmował przygotowanie pracy konkursowej w postaci amatorskiego filmu.

Zwycięskie miejsce w tym konkursie zajęli:
I miejsce - uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie;
II miejsce - uczniowie z Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu;
III miejsce - uczeń z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
Wyróżnienia otrzymali:
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej;
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.

Drugi Konkurs „Krajobraz Wsi - połączenie tradycji i nowoczesności - w oparciu o działania PROW 2007-2013", obejmował przygotowanie pracy konkursowej w formie albumu.
Zwycięzcy w tym konkursie zajęli:
I miejsce - uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej;
II miejsce - uczniowie z Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach;
III miejsce - uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.
Wyróżnienia otrzymali:
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej;
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim;
• Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Nagrodami, zarówno dla pojedynczych uczestników, jak i szkół, był wysokiej klasy sprzęt multimedialny. Wszystkie prace konkursowe poświęcone były projektom realizowanym w ramach działań zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013.