Jak co roku na konferencję przybyli studenci z wiodących w kraju uczelni przyrodniczych Polski. Obecni byli także goście z Ukrainy dzięki czemu konferencja nabrała charakteru międzynarodowego. Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną, podczas której uczestnicy mogli posłuchać m.in. referatu nt. dziejów pałacu i parku w Zalesiu, które obecnie należą do Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następnie rozpoczęła się sesja referatowa podczas której studenci przedstawiali swoje prace. Łącznie zaprezentowano 27 referatów, spośród których komisja wyłoniła najlepsze.

Przyznano cztery nagrody zamiast tradycyjnych trzech. Poziom był bardzo wysoki, dlatego zdecydowano się przyznać pierwsze miejsce dwóm pracom. Przyznano też pięć wyróżnień. Oprócz referatów prezentowane i oceniane były również postery. Zaprezentowano 35 prac.

Sesja referatowa:

I miejsce:
Tomasz Konicki, Grzegorz Borkowski, Monika Sasin, Anna Zięba „Możliwości uprawy palczatki Gerarda w warunkach klimatycznych Polski” SGGW Warszawa

Mateusz Malinowski, Jakub Sikora, Janusz Zemanek „Analiza potencjału rolniczego na przykładzie wybranego sołectwa w gminie Niepołonice” UR Kraków

II miejsce:
Małgorzata Koncewicz-Baran, Anna Nalepa „Ocena biodostępności metali ciężkich w kompostach wyprodukowanych według różnych technologii” UR Kraków

III miejsce:

Justyna Czachara „Turystyka osób niepełnosprawnych na obszarach wiejskich” WSiZ Rzeszów

Wyróżnienia:
Mariusz Matyka, Marcin Dobosz „Rośliny energetyczne i ich wykorzystanie w gospodarstwie domowym, jako dodatkowe źródła dochodu” Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy

Justyna Antosik „Stan i perspektywy rozwoju gospodarstw agroturystycznych w gminie Krempna” UP Wrocław

Barbara Teżyk, Elżbieta Szulczyk „Flora szlaków turystycznych Bieszczadzkiego Parku Narodowego” UP Wrocław

Sylwia Czyjt, Gabriela Jasińska, Katarzyna Kloc, Małgorzata Piela, Radosław Zawół, Maciej Kluz „Izolacja genomowego DNA z drożdży piekarniczych saccharomyces cerevisiae z wykorzystaniem elektroforezy w żelu agarozowym w celu wizualizacji wyników” SKN Technologów Żywności „Ferment” Sekcja Biotechnologii i Mikrobiologii UR

Nadija Bolonna, Mykola Śpek „Wpływ biostymulatorów wzrostu roślin na wydajność różnych gatunków ziemniaków w warunkach Przedkarpacia” Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu.

Źródło: farmer.pl