Sekretarz stanu Henryk Kowalczyk, wręczając nagrody pogratulował uczniom i ich nauczycielom osiągniętych wyników, wyrażając jednocześnie zadowolenie z faktu, że osiągnięcia te idą w parze ze wzorowym zachowaniem.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Paweł Janusz Osuch zapewnił natomiast uczniów, że zdobyta przez nich wiedza i umiejętności będą procentowały w staraniach o pozyskiwanie środków unijnych. Nauczyciele, obecni na uroczystości zwracali uwagę na to, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stając się dla coraz większej liczby szkół organem prowadzącym, z pewnością przyczyni się do rozwoju regionalnej edukacji rolniczej.

Nagrody ufundowane przez: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Centralną Bibliotekę Rolniczą oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymało 10 uczniów. Czterech z nich osiągnęło średnią ocen na poziomie co najmniej 4,9.

1. Daniel Biegun – Zespól Szkół Rolnicze Centrum w Mokrzeszowie
2. Dawid Należyty – Zespół Szkół Ogrodniczych w Bydgoszczy
3. Kamil Pieciul – Zespół Szkół Rolniczych w Janowie
4. Mateusz Zarzycki – Zespół Szkół Rolniczych Okszów
5. Małgorzata Klimczuk – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Leśnej Podlaskiej
6. Adam Osypisk – Zespół Szkół Rolniczych w Korolówce Osadzie
7. Krzysztof Nowak – Zespół Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym
8. Marlena Piłacik – Zespół Szkół Agroprzedsiębirczości w Mieczysławowie
9. Jarosław Pawłoś – Zespół Szkół w Siennicy Różanej
10. Radosław Stankiewicz – Zespół Szkół Rolniczych w Różańcu.

Źródło: MRiRW