W nowym budynku mieszczą się laboratoria mikrobiologiczne, enzymologii, genetyki, biochemii i toksykologii. Jest tam też zmywarnia wyposażona w autoklawy, specjalne myjki ultradźwiękowe i sterylizatory niezbędne do zapewnienia najwyższej czystości narzędzi i naczyń wykorzystywanych do badań i ćwiczeń.

- Laboratoria są różnorodne. Poszerzyliśmy ofertę, poprawia się poziom dydaktyczny, poprawi się również poziom naukowy. To są zupełnie nowe warunki, co przełoży się także na poprawę wyników dydaktycznych i badawczych - powiedział kierownik uniwersyteckiej katedry biotechnologii, prof. Adam Latała.

Z nowych laboratoriów korzystają studenci biotechnologii, ochrony i inżynierii środowiska, agrobiochemii i biologii. Przygotowano dla nich także salę audytoryjną mogącą pomieścić sto osób, oraz kilkanaście pomieszczeń dydaktycznych do realizacji wykładów i ćwiczeń.

Na razie studenci i kadra naukowa pracują na sprzęcie przeniesionym z poprzedniej siedziby katedry biotechnologii; na zakup nowego potrzebne jest prawie milion zł. - Staramy się o pieniądze w konkursie, nasz wniosek przeszedł już ocenę formalną. Mamy nadzieję, że po ocenie merytorycznej uda się uzyskać środki, żeby obiekt doposażyć. Aparatura do badań musi być nowoczesna, nie możemy także kształcić na archaicznym sprzęcie - argumentowała rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. Krystyna Czaja.

Cały budynek ma powierzchnię 2 tys. metrów kwadratowych, z czego 1,2 tys. to powierzchnia użytkowa. Inwestycja kosztowała ponad 12 mln zł. Ponad 9 mln z tej kwoty to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. opolskiego, reszta pochodzi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.