Oba obiekty powstały na wrocławskich Swojczycach. Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego powstało po przebudowie należących od Uniwersytetu Przyrodniczego Rolniczych Zakładów Doświadczalnych. W nowym obiekcie powstały: wiwarium dla drobiu - kurnik, wiwarium dla małych przeżuwaczy - owczarnia, kompleks hodowlano-wegetacyjny - szklarnia oraz budynek dydaktyczno-laboratoryjny.

Inwestycja kosztowała około 4,5 mln zł, z czego 3 mln zł to środki unijne.

Drugim z otwartych w poniedziałek obiektów jest Obserwatorium Agro i Hydrometeorologiczne. W budynku o powierzchni użytkowej około 120 metrów kwadratowych powstały pomieszczenia dydaktyczne i biurowe dla pracowników obsługujących obserwatorium. Budynek powstał kosztem ponad 800 tys. zł, inwestycję w całości sfinansowała uczelnia.