Nowy Instytut powstanie z dniem 1 stycznia 2010 r. w wyniku połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. Na ceremoni mianowania Minister życzył tymczasowemu kierownikowi sukcesów, wytrwałości oraz dobrego zorganizowania jednostki, tak aby mogła ona skutecznie i na wysokim poziomie realizować badania naukowe i prace rozwojowe, efektywnie zwiększając konkurencyjność naszego rolnictwa.

Źródło: MRiRW/farmer.pl