Tematyka konferencji:

Znaczenie bazy paszowej z trwałych użytków zielonych w produkcji zwierzęcej.

Przyczyny degradacji, sposoby renowacji i metody odnowy trwałych użytków zielonych.

Dobór mieszanek traw pastewnych na TUZ.

Udział roślin motylkowych drobnonasiennych w gospodarce pastwiskowej.

Prezentacja sprzętu do podsiewu użytków zielonych.

Konferencja odbędzie się 4 marca br. o godz. 10.00 w sali Powiatowego Zespołu Szkół w Lubaniu k/Kościerzyny.