Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach priorytetu „Biblioteka plus Infrastruktura bibliotek” corocznie będzie ogłaszany nabór wniosków na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotecznej. Uprawnieni wnioskodawcy to samorządowe instytucje kultury – wyłącznie gminne biblioteki publiczne, będące samodzielnymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest gmina wiejska, miejsko-wiejska lub mała gmina miejska (do 15 tys. mieszkańców).

Program "Biblioteka plus Infrastruktura bibliotek" opiera się o zasadę pomocniczości. Wsparcie finansowe dla bibliotek gminnych wyniesie 40% wartości inwestycji. Na budowę, rozbudowę i remont bibliotek rząd przeznaczył aż 150 mln na okres 5 lat. Budżet programu na rok 2011 wynosi 15 mln zł. Obsługa priorytetu została powierzona Instytutowi Książki. Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 17 lutego 2011 r. i potrwa do 17 kwietnia 2011 r.