Dla rolników z Zamojszczyzny firma Bayer zorganizowała swoje Dni Pola w Dołhobyczowie, koło Hrubieszowa, w gospodarstwie rolnym państwa Dżygało o powierzchni 322 ha. W tym regionie przeważają gleby klasy I i II, zwane czarnoziemem hrubieszowskim. Tegoroczne plantacje pokazowe obejmowały pszenicę ozimą i jarą, rzepak ozimy, kukurydzę, jęczmień jary, żyto i buraki cukrowe. System ochrony dla kukurydzy zaprezentowano w trzech wariantach, podobnie dla buraków cukrowych. Ochronę pszenicy jarej pokazano w dwóch wariantach, a ozimej aż w czterech. Firma BASF z kolei pokazała na poletkach Stacji Hodowli Roślin w Ulhówku takie uprawy, jak: rzepak ozimy, pszenżyto, pszenica ozima, jęczmień jary i pszenica jara.

Pokazy na plantacjach
Bayer zademonstrował trzy no-wości w uprawie zbóż. Pierwszy to herbicyd Sekator 125 OD otrzymany w technologii ODesi, która pozwala na podwójną koncentrację substancji aktywnych. Zapewnia lepsze pokrycie chwastów i zatrzymanie preparatu na ich powierzchni. Kolejne nowości to fungicydy – Prosaro 250 EC i Fandango 200 EC.

Zaprezentowano ochronę rzepaku ozimego. Siew wykonano 23 sierpnia. Przedplonem była pszenica ozima. Zastosowano nawożenie azotem przedsiewne 35 kg i pogłównie 200 kg, 120 kg fosforu i 195 kg potasu. Rzepak zaprawiany był zaprawą insektycydową Chinook 200 FS. Następnie pod koniec sierpnia wykonano oprysk herbicydem, a 23 września oprysk Gallantem Plus w dawce 0,6 litra na hektar. Na poprawienie zimotrwałości i przeciwko chorobom grzybowym zastosowano w  fazie 4–5 liści rzepaku fungicyd Horizon 250 EW. Wiosenne opryski były zgodne z sygnalizacją przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi. Na początku kwietnia, gdy roślina osiągnęła wysokość 30–50 cm, wykonano ponownie oprysk Horizonem 250 EW w dawce 1 l/ha przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych, cylindrosporiozie, szarej pleśni, a także żeby skrócić i usztywnić łodygi, co zapobiegnie wyleganiu. Zastosowano też profilaktycznie insektycyd do zwalczania słodyszka i chowacza czterozębnego Decis 2,5 EC (0,3 l/ha). Zabieg w razie potrzeby miał zostać powtórzony. W fazie opadania pierwszych płatków zastosowano preparat  Proline Pak (1 l/ha) do zwalczania zgnilizny twardzikowej, czerń krzyżowych i szarej pleśni. Choroby te będą niestety nabierały coraz większego znaczenia, ponieważ zwiększa się powierzchnia uprawy rzepaku, przy jednoczesnym stosowaniu pewnych uproszczeń uprawowych. Dlatego zagrożenie chorobami z roku na rok będzie większe.

W planie ochrony jęczmienia jarego firmy Bayer zaprezentował dwa nowe preparaty. Zboże wysiano 12 marca po pszenicy ozimej. Przed siewem zastosowano na hektar 50 kg azotu, 70 kg fosforu i 110 kg potasu. Materiał siewny był zaprawiany zaprawą Dubelt Jęczmień 040 FS. W fazie 2–4 liści chwastów zastosowano nowy herbicyd Sekator 125 OD (0,15 l/ha), który niszczy chwasty dwuliścienne. Następnie użyto nowy fungicyd Fandango 200 EC w dawce 1 litr na hektar. W fazie drugiego kolanka zboża zastosowano Cerone 480 SL, chroniąc jęczmień przed wyleganiem. Do zwalczania szkodników na (skrzypionki i mszyc) Decis 2,5 EC (0,25 l/ha).

Na cztery zaproponowane warianty ochrony pszenicy ozimej, w każdym przedstawiono skuteczność nowych środków ochrony roślin. Pszenicę ozimą wysiano 27 września po pszenicy jarej. Zastosowano następujące nawożenie: dawka azotu 32 kg na hektar druga – 70 kg i trzecia – 85 kg, potasu – 120 kg i fosfor – 80 kg. Stosowana była tylko ochrona wiosenna. Pod koniec marca, w fazie krzewienia pszenicy, użyto Decis 2,5 EC do zwalczania szkodników. Następnie, aby kompleksowo zniszczyć chwasty jedno- i dwuliścienne pod koniec krzewienia pszenicy zastosowano herbicyd Atlantis 04 WG (0,15 kg/ha) + Sekator 125 OD (0,15 l/ha). Czwartym zabiegiem, w momencie strzelania w źdźbło, był oprysk CCC Stefes 720 SL (1,8 l/ha), chroniący przed wyleganiem. Przed chorobami zastosowano I zabieg fungicydowi (Impuls + Karben) w dawce 1 litr/ha. W połowie maja od pojawienia się liścia podflagowego do fazy liścia flagowego wykonano oprysk Cerone 480 SL 0,5 l, a następnie wykonano II zabieg fungicydowy środkiem Prosaro 250 EC (1 l/ha) od początku kłoszenia do pełni kwitnienia, chroniąc szczególnie przed fuzariozami. Gdy zajdzie potrzeba do zwalczania mszyc i skrzypionki należy plantacje pszenicy ozimej opryskać Decisem 2,5 EC.

Nowości na polu
Pierwszą rośliną, którą uczestnicy Dni Pola firmy BASF mogli porównywać, był rzepak ozimy. Do jego ochrony użyto Carambę 60 SL – fungicyd stosowany przeciwko szarej pleśni, zgniliźnie, czerni krzyżowej i cylindrosporiozie. Preparat ten ma także doskonałe właściwości regulatora wzrostu. Dawka zastosowana w październiku wyniosła 0,75 litra na ha, a przy drugim oprysku, 11 kwietnia, jeden litr na hektar. Ważne jest, aby rzepak wszedł w zimę z odpowiednim pokrojem i aby szyjka korzeniowa, która jest odpowiedzialna za jego wymarzanie była jak najgrubsza i wciągnięta pod powierzchnię gleby. Następnie 9 maja zastosowano Pictor 400 SC 0,5 l/ha, który zwalcza trzy groźne choroby czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową i szarą pleśń. Zabieg tym preparatem można wykonać praktycznie od początku kwitnienia do wykształcenia się pierwszych łuszczyn. Preparat ma właściwości zapobiegawcze, działa długo w roślinie. W tym roku, jak podkreślają rolnicy, w rzepaku pojawiła się sucha zgnilizna kapustnych, a straty plonu wynoszą nawet na niektórych polach 30–40 procent.
Wiosną trzykrotnie został przeprowadzony zabieg preparatem Fastac100 EC i raz jesienią, pod koniec września, przeciwko szkodnikom: gnatarzom rzepakowym, chowaczom łodygowym. A zabiegi herbicydowe wykonano jesienią, stosując w dawce po 2,5 l/ha Nimbus 283 SE i Butisan Star 416 SC, jak również Focus Ultra 100 EC (1,5 l/ha). W tym roku również na Zamojszczyźnie był problem z przymrozkami. Cechą charakterystyczną niskiej temperatury było pękanie łodyg rzepaku, co było widoczne na poletku kontrolnych. Szczeliny pomrozowe są źródłem infekcji dla chorób grzybowych.

BASF będzie wprowadzać w przyszłym roku nowe fungicydy i na pokazach w Ulhówku zaprezentował na połowie upraw ozimych – pszenicy i pszenżyta – Operę Max 147,5 SE (1,5 l/ha), zastosowano go razem z Corbelem 750 EC (0,4 l/ha). Następnie w czerwcu opryskano preparatem Swing Top 183 SC w dawce 1,2 litra na hektar. A na drugiej połowie upraw zbóż ozimych zaprezentowano, jak działa również nowy, jeszcze nie wprowadzony na rynek preparat na choroby podstawy źdźbła – Capalo 337,5 SE (1,5 l/ha), a później w czerwcu Duett Ultra 497 SC (0,5 l/ha). Pierwszy zabieg jest bardzo ważnym fundamentem dalszej ochrony, na co trzeba zwracać szczególną uwagę. Zboża chronione były również herbicydami. W październiku – Maratonem 375 SC, a kwietniu – Mocarzem 75 WG. Pszenica była skracana Cycocelem 750 SL w momencie pierwszego kolanka, a 12 maja zastosowano Moddus 250 EC w dawce 0,2 litra na hektar. Stosując regulatory wzrostu warto dołączyć do nich nawozy dolistne. Nie można zapomnieć też o insektycydach na mszyce, skrzypionki i pchełki zbożowe.

Źródło: Farmer 12/2007