Celem szkolenia jest pokazanie rolnikom trzech filarów gleby, na które składają się część fizyczna gleby, czyli porowatość, stopień ugniecenia, podeszwa płużna, skład biologiczny, czyli efektywność flory i fauny glebowej oraz skład chemiczny, czyli dostępność i przyswajalność składników pokarmowych.

- W każdym gospodarstwie pokażemy rolnikom odkrywki glebowe: na polu , na którym był stosowany nasz stymulator funkcji żywnościowych gleby PRP SOL oraz na polu, na którym stosowano nawożenie konwencjonalne. Robimy prezentacje dla rolników na przykładzie profili glebowych, ponieważ tutaj jest widoczne to, czego nie widać ani na powierzchni ziemi, ani w klasycznych analizach chemicznych, w których próbkę gleby pobiera się z głębokości 20, 30 lub góra 35 centymetrów, a cała reszta pozostaje ,,czarną dziurą’’ i jest zupełnie nie znana – powiedział Maciej Sroczyński z PRP Polska.

Zdaniem specjalistów z PRP najważniejszy jest skład biologiczny ziemi, ponieważ od niego to właśnie zależy jej potencjał plonotwórczy, który decyduje o wielkości uzyskiwanych plonów.

Źródło:farmer.pl