W ramach zainicjowanej współpracy podejmowane będą również działania integrujące środowisko studentów i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem praktyk studenckich i staży naukowych. Co więcej, podpisane porozumienie przyczyni się do powstawania prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Ich tematyka, będzie powiązana z kierunkami studiów prowadzonymi w Politechnice, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb Anwilu w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energii elektrycznej oraz cieplnej.

- Jest to kolejny krok, zapewniający dostęp do wiedzy eksperckiej i nowoczesnego zaplecza badawczego. To ważne w kontekście trwającej rozbudowy naszych mocy produkcyjnych – już w 2022 roku uruchomimy trzecią linię produkcji nawozów w naszym zakładzie. Chcielibyśmy, żeby wśród nowych pracowników nie zabrakło także pełnych energii studentów oraz absolwentów Politechniki Warszawskiej - powiedziała Agnieszka Żyro, prezes zarządu Anwil.

- Zaangażowanie przemysłu w inicjatywy podejmowane wspólnie z uczelniami zawsze przynosi wymierne korzyści w postaci rozmaitych wdrożeń, które służą naszemu społeczeństwu. Współpraca z Anwil, jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce, jest dla Politechniki Warszawskiej - uczelni badawczej - szansą na efektywne wykorzystywanie wzajemnych doświadczeń. Cieszę się, że nasi studenci i pracownicy dzięki podpisanemu porozumieniu uzyskają możliwość wymiany wiedzy z cenionymi ekspertami, którzy wniosą wkład w rozwój dziedzin realizowanych w naszej Uczelni - ocenił prof. dr hab. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.