Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, poszerzanie wiedzy ekonomicznej oraz umiejętność planowania własnej ścieżki zawodowej wśród młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich.

W ramach programu w czasie tegorocznych ferii zimowych będą odbywać się warsztaty dla uczniów, podczas których w formie gier i zabaw edukacyjnych gimnazjaliści będą poszerzać wiedzę w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja. Ponadto, projekt uzyskał dofinansowanie od Narodowego Banku Polskiego.

„Na własne konto" to program zainicjowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Jest on adresowany do zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W pilotażowej edycji programu udział w nim weźmie blisko 600 uczniów z 27 szkół gimnazjalnych z 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. W miarę rozwoju programu, będzie on obejmował kolejne szkoły i województwa. Docelowo udział w nim może wziąć ok. 3000 uczniów z całej Polski.

- Wiedza ekonomiczna jest potrzebna każdemu, zarówno rolnikowi, przedsiębiorcy, jak również indywidualnemu pracownikowi na etacie. Im wcześniej młodzi ludzie przyswoją sobie podstawowe umiejętności związane z obrotem pieniędzmi czy funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, tym szybciej będę mogli je wykorzystać w rozwoju własnej drogi zawodowej. Dlatego poprzez program „Na własne konto" już na poziomie gimnazjum chcemy wyposażyć młodych ludzi w praktyczną wiedzę ekonomiczną, która umożliwi im lepszy start w dorosłe życie - powiedział Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

- Przeprowadzone przez nas analizy pokazują, że informacje na temat ekonomii, gospodarowania pieniędzmi są pożądane i poszukiwane przez uczniów, ale często w programie szkolnych lekcji z wiedzy o społeczeństwie (gdzie przewidziany jest blok na temat przedsiębiorczości), takie tematy nie pojawiają się, a zajęcia dodatkowe w tym zakresie są niedostępne dla ponad 70 proc. uczniów z terenów wiejskich - dodał Marek Zagórski.