Celem seminarium współfinansowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich jest przede wszystkim przybliżenie osiągnięć środowiska naukowego w dziedzinie budowania podstaw rozwoju lokalnego w zakresie turystyki oraz pokazanie dobrych praktyk w tworzeniu produktu turystycznego na obszarach wiejskich.

Seminarium odbędzie się 21 października 2010 roku w Sali C, pawilon 14B, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w godzinach 11.00 – 14.30.

Źródło: farmer.pl