Szkolenie, którego tematem było „Planowanie żywienia krów mlecznych i bilansowanie pasz w gospodarstwie” prowadzili: Maciej Kowalski AR Kraków, Zbigniew Lach z Ośrodka Hodowli Zwierząt Osięciny, Tomasz Sakowski z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Krzysztof Słonimski, oraz goście z Czech Frantisek Mikyska „Agro Konzula” oraz Milan Hrycina.

Szkolenie składało się zarówno z teorii jak i praktyki. Teoria to prelekcje na następujące tematy: 
„Systematycznej oceny wartości pokarmowej pasz i szacowania zapotrzebowania krów mlecznych w składniki pokarmowe”, „Praktyczne układanie dawek pokarmowych dla krów mlecznych” - Maciej Kowalski AR Kraków,

szkolenie eFARMER

Autor: Artur Śliz

Opis: szkolenie eFARMER Maciej Kowalski


Praktycznych porad dotyczących Kontroli poprawności żywienia krów mlecznych udzielał Pan Zbigniew Lach z OHZ Osięciny,

szkolenie eFARMER

Autor: Artur Śliz

Opis: szkolenie eFARMER Zbigniew Lach OHZ Osięciny

 Prezentacja programu komputerowego integrującego kalkulowanie dawek pokarmowych z planowaniem produkcji i bilansowaniem pasz w gospodarstwie wygłoszonym przez koordynatora programu eFARMER w Czechach Pana Frantiska Mikyska.

szkolenie eFARMER

Autor: Artur Śliz

Opis: szkolenie eFARMER Frantisek Mikyska, Tomasz Sakowski

 Druga część praktyczna to:
Samodzielna praca w grupach, wspomagana przez instruktorów. Kalkulacja dawek pokarmowych i bilansowanie pasz na wybranych przykładach. Krzysztof Słoniewski, Frantisek Mikyska, Milan Hrycina, Tomasz Sakowski.

szkolenie eFARMER

Autor: Artur Śliz

Opis: szkolenie eFARMER

Projekt eFARMER realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC. Głównym celem wszystkich projektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych jak i wewnętrznych granicach Unii.

W realizacji programu eFARMER uczestniczą podmioty z czterech państw: Czech, Finlandii, Estonii i Polski.
Ze strony polskiej instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku.

Oprócz tej instytucji, w pracach nad projektem uczestniczą również: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu oraz Politechnika Warszawska.

Rolnicy którzy przyjechali na szkolenie deklarowali, bardziej zainteresowanie aspektem praktycznym szkolenia

Źródło: farmer.pl