Myślą przewodnią czterech wyjazdów (Austria, Belgia, Grecja i Hiszpania) było poznanie organizacji zrzeszających producentów rolnych w starych krajach UE. Pojedyncze gospodarstwa rolne nie są wstanie dostarczać na rynek odpowiednio dużej i jednorodnej partii produktów, czego żywym przykładem jest sytuacja w naszym kraju. W starych krajach Unii ponad połowę produkcji rolnej wprowadzana jest na rynek przez Grupy Producentów Rolnych, a w Polsce ok. 2 proc. Zaległości, jakie ma polskie rolnictwo w organizowaniu się w grupy producentów są bardzo duże, stąd potrzebne są wszelkiego rodzaju działania propagujące promujące idee spółdzielczości i współpracy producentów na wzór organizacji istniejących w krajach UE i na całym świecie, a także nawiązujące do wspaniałych wzorców spółdzielczości Polski przedwojennej.

Oto niektóre „przystanki” wyjazdu studyjnego do Belgii:
- zwiedzanie Mechelse Veilingen największej w Europie spółdzielni organizującej aukcje owocowo – warzywne produktów dostarczanych przez członków;
- spotkanie w belgijskiej organizacji spółdzielni rolniczych Boerenbond w Leuven;
- spotkanie w COPA – COGECA w Brukseli, prezentacje i dyskusja na temat spółdzielczości rolniczej;
- spotkanie w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejskiej DG AGRI w Brukseli;
- wizyta studyjna w organizacji Bioforum w Gembloux – spotkanie z przedstawicielami centrum certyfikacyjnym zdrowej żywności ECOCERT Belgium z przedstawicielami regionu Walonii.

Korespondencje z Belgii specjalnego wysłannika Portalu farmer.pl zamieścimy w najbliższych dniach

W kolejnych relacjach farmer.pl przedstawi najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z wyjazdu studyjnego do Belgii.

Źródło: famer.pl

Ogród przedstwicielastwa RP przy Unii

Autor: Michał Halemba

Opis: Zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu w Ogrodzie przedstwicielastwa RP przy Unii Europ

Euro Parlament

Autor: Michał Halemba

Opis: Spotkanie z polskimi Eurodeputowanymi w Parlamencie Europejskim

COPA&COGECA

Autor: Michał Halemba

Opis: spotkanie oraz prezentacja ogranizcji COPA&COGECA

ejskiej

Bioforum w Gembloux

Autor: Michał Halemba

Opis: Spotkanie z przedstawicielami centrum certyfikacji zdrowej żywności ECOCERT