W związku z porozumieniem od dnia 1 stycznia 2008 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad przekazanymi szkołami rolniczymi.
Po podpisaniu dokumentów wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper przypomniał, że wcześniej (w październiku ub. r.), podobne porozumienia były podpisane z przedstawicielami 10 samorządów.
Szef resortu rolnictwa powiedział, że jest zadowolony, iż szkoły rolnicze przechodzą pod nadzór resortu rolnictwa i wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę z samorządami w celu jak najlepszego prowadzenia przejętych szkół rolniczych.

Lista szkół

Źródło: MRiRW