Projekt realizowany jest w czterech krajach, oprócz Polski - na Litwie, Słowenii oraz w Holandii. W Polsce w szkoleniach brały udział głównie gospodarstwa mleczne, ale jak zapowiada dr Agata Malak-Rawlikowska, ze względu na pozytywny odbiór oraz duże zainteresowanie, wyniki projektu zostaną przeniesione także na inne sektory produkcji rolnej.