05.03.2010 r. (piątek)

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

we Wrocławiu , ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław

Program szkolenia:

9.00-10.00 Rejestracja

10.00-10.15 Powitanie

– Tadeusz Jakubowski – Członek Zarządu KZPR

– Urszula Solińska-Marek – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa

Rolniczego we Wrocławiu

– Przedstawienie działalności KZPR

10.15-10.45 Analiza rynku rzepaku – perspektywy na rok 2010

– Adam Walski – Główny Specjalista ds. Analiz Rynków Rolnych Banku BGZ S.A.

10.45-11.30 Integrowana ochrona rzepaku przed sprawcami chorób: zabiegi

uprawowe i agrotechniczne oraz zabiegi chemiczne

– doc. dr hab. Marek Korbas – IOR-PIB Poznań

11.30-12.15 Integrowana ochrona rzepaku przed szkodnikami: zabiegi uprawowe

i agrotechniczne oraz zabiegi chemiczne

– inż. Henryk Wachowiak – IOR-PIB Poznań

12.15 -12.30 Przerwa na poczęstunek

12.30 -13.15 Integrowana ochrona rzepaku przed chwastami: zabiegi uprawowe,

agrotechniczne oraz chemiczne

– inż. Adam Paradowski – IOR-PIB Poznań

13.15-13.45 Nasiennictwo rzepaku ozimego

– Jacek Dorna, OBROL Kulczyński Sp. j.

13.45-14.00 Nowość na rynku – SulCa nawóz siarkowo wapniowy. Wapń i Siarka

nowa siła w nawożeniu

– Ryszard Kulpa, PPH Utex Sp. z o o.

14.00-14.30 Przedstawienie oferty fi rmy PRP Polska Sp. z.o.o.

14.30-14.50 Przedstawienie oferty ubezpieczeń rolnych Grupy Concordia

– Elżbieta Czerwonogóra

14.50-15.10 Przedstawienie oferty fi rmy Azoty Tarnów S.A.

– Sławomir Zając – Kierownik Marketingu Operacyjnego

15.10-15.30 Dyskusja, zakończenie spotkania

03.03.2010 r. (środa)

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs.

w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie

Program szkolenia:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Powitanie – Jerzy Hławiczka – Członek Zarządu KZPR

– Romuald Koliński – Dyrektor Oddziału w Kościerzynie, Łódzki Ośrodek

Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewice

– Przedstawienie działalności KZPR

10.15-10.45 Analiza rynku rzepaku – perspektywy na rok 2010

Adam Walski – Główny Specjalista ds. Analiz Rynków Rolnych Banku BGZ S.A.

10.45-11.30 Integrowana ochrona rzepaku przed sprawcami chorób: zabiegi

uprawowe i agrotechniczne oraz zabiegi chemiczne

– doc. dr hab. Marek Korbas – IOR-PIB Poznań

11.30-12.15 Integrowana ochrona rzepaku przed szkodnikami:

zabiegi uprawowe i agrotechniczne oraz zabiegi chemiczne

– inż. Henryk Wachowiak – IOR-PIB Poznań

12.15-12.30 Przerwa na poczęstunek

12.30-13.15 Integrowana ochrona rzepaku przed chwastami: zabiegi

uprawowe, agrotechniczne oraz chemiczne

– inż. Adam Paradowski – IOR-PIB Poznań

13.15-13.30 Nawożenie rzepaku wiosną

– Ewa Janczak – ŁODR oddział Kościerzyn

13.30-13.45 Przedstawienie umowy na dostawę rzepaku ze zbiorów 2010

przez Elewator Sieradz Sp. z o.o.

– Andrzej Budzicz – Prezes Zarządu

13.45-14.00 Przedstawiciel oferty ubezpieczeń rolnych Grupy Concordia

14.00-14.20 Nowość na rynku – SulCa nawóz siarkowo wapniowy. Wapń

i Siarka nowa siła w nawożeniu

– Ryszard Kulpa, PPH Utex Sp. z o o.

14.20-15.10 Przedstawienie oferty fi rmy PRP Polska Sp. z o.o.

15.10-15.30 Dyskusja – zakończenie spotkania

04.03.2010 r. (czwartek)

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Program szkolenia:

9.00-10.00 Rejestracja

10.00-10.15 Powitanie – Mariusz Olejnik – Prezes Zarządu KZPR

– Henry Zamojski, Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w Łosiowie

– Przedstawienie działalności KZPR

10.15-10.45 Analiza rynku rzepaku – perspektywy na rok 2010

– Adam Walski – Główny Specjalista ds. Analiz Rynków Rolnych Banku BGZ S.A.

10.45-11.30 Integrowana ochrona rzepaku przed sprawcami chorób: zabiegi

uprawowe i agrotechniczne oraz zabiegi chemiczne

– doc. dr hab. Marek Korbas – IOR-PIB Poznań

11.30-12.15 Integrowana ochrona rzepaku przed szkodnikami: zabiegi uprawowe

i agrotechniczne oraz zabiegi chemiczne

– inż. Henryk Wachowiak – IOR-PIB Poznań

12.15-12.30 Przerwa na poczęstunek

12.30-13.15 Integrowana ochrona rzepaku przed chwastami: zabiegi uprawowe,

agrotechniczne oraz chemiczne

– inż. Adam Paradowski – IOR-PIB Poznań

13.15-13.30 Nowość na rynku – SulCa nawóz siarkowo wapniowy. Wapń i Siarka

nowa siła w nawożeniu

– Ryszard Kulpa, PPH Utex Sp. z o o.

13.30-14.00 Przedstawienie oferty fi rmy PRP Polska Sp. z.o.o.

14.00-14.20 Przedstawienie oferty ubezpieczeń rolnych Grupy Concordia

– Elżbieta Czerwonogóra

14.20-14.40 Przedstawienie oferty fi rmy Azoty Tarnów S.A.

– Sławomir Zając, Kierownik Marketingu Operacyjnego

14.40-15.10 Dyskusja, zakończenie spotkania

 

Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy kawę, herbatę, poczęstunek

Źródło: KZPR/farmer.pl