Cykl szkoleń „Autopromocja na rynku pracy” odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. SGGW w Warszawie wraz z partnerami realizuje projekt pt. „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”. 

Szkolenia są przeznaczone dla studentów SGGW, uczących się na studiach II stopnia lub na ostatnim roku studiów I stopnia. 

- Głównym zadaniem tych szkoleń jest zwiększenie szans studentów SGGW na rynku pracy po ukończeniu studiów. W ramach szkoleń, odbywających się w formie ukierunkowanych na aktywność uczestników warsztatów, przewidziano gry, case'y, zadania grupowe i inne techniki aktywizujące. Pomagają one w zdobyciu i usystematyzowaniu wiedzy z zakresu technik rekrutacyjnych, wykorzystywania źródeł informacji o rynku pracy, budowania pewności siebie, wyznaczania priorytetów, komunikacji i prezentacji osobistej oraz zarządzania czasem – mówi prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW. 

Studenci biorący udział w zajęciach między innymi przygotowują dokumenty aplikacyjne, uczą się w jaki sposób skutecznie zaprezentować swoje umiejętności podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz biorą udział w assessment Centre, podczas którego selekcjonerzy chcą zazwyczaj poznać różne cechy kandydatów. Są to trudne i wieloetapowe procesy rekrutacyjne, do których warto jak najlepiej się przygotować. Temu między innymi służą szkolenia „Autopromocja na rynku pracy”.

Kolejnym ważnym elementem wspomagania absolwentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest Portal „Biuro Karier” (www.bk.sggw.pl), który zastąpił serwis Sekcji Promocji Absolwentów Agrokadra. Portal „Biuro Karier” został także sfinansowany i uruchomiony w ramach projektu pt. „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”. „Biuro Karier” jest serwisem dla studentów i absolwentów SGGW, w którym znajdują się informacje o aktualnych projektach rekrutacyjnych firm, porady, informacje z rynku pracy. Jest to nowoczesna platforma komunikacji pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem, której zadaniem jest ułatwienie studentom i absolwentom wejście na rynek pracy przy aktywnym udziale w tym procesie pracodawców. 

Rejestracja pracodawcy w portalu umożliwia zamieszczenie we własnym zakresie informacji przeznaczonych dla studentów, wprowadzenie ofert pracy, praktyk i staży oraz ofert prac dyplomowych zgodnych z zapotrzebowaniem firmy. Zarejestrowany pracodawca trafia wraz z wprowadzoną przez siebie wizytówką firmy do Katalogu Firm. Dzięki możliwości przeglądania wybranych informacji udostępnionych przez studentów i absolwentów, pracodawca może zaprosić do aplikowania na opublikowaną, własną ofertę kandydatów, którzy odpowiadają jego bieżącym potrzebom rekrutacyjnym. Może też za pośrednictwem portalu przyjmować aplikacje kandydatów na opublikowane oferty. 

Z portalu korzystają też studenci i absolwenci. Mają szybki dostęp do opublikowanych ofert oraz informacji zamieszczanych przez pracodawców oraz innych studentów czy absolwentów będących użytkownikami portalu. Portal oferuje możliwość wyszukiwania ofert pod względem preferowanych, wybranych kryteriów a niewątpliwym atutem jest możliwość wygenerowania przejrzystego i funkcjonalnego życiorysu, służącego do łatwego i szybkiego zgłoszenia na zamieszczone w portalu oferty pracodawców. CV po zapisaniu może być także wykorzystywane poza portalem, co podnosi atrakcyjność generatora jako narzędzia pozwalającego w prosty sposób przygotować właściwy dokument.

Każdy użytkownik może w podręcznej aktówce przechowywać oferty na które aplikuje, profile interesujących go pracodawców, monitorując jednocześnie ich aktywność w portalu, a także - poprzez wewnętrzny system pocztowy - komunikować się z pracodawcą.

Portal służy też uczelni. Wśród użytkowników portalu przeprowadzane są badania ankietowe, które służą zrozumieniu potrzeb pracodawców a także poznaniu opinii studentów i absolwentów związanych z wchodzeniem na rynek pracy.

Portal „Biuro Karier” to tysiąc użytkowników z kategorii „Pracodawca”, blisko trzy tysiące użytkowników z kategorii „Student/Absolwent” i prawie dwa tysiące złożonych ofert pracy. Na stronach portalu www.bk.sggw.pl codziennie dostępnych jest od 60. do 100. aktualnych ofert pracy.

- Nasza uczelnia przywiązuje dużą wagę do zarówno do współpracy z naszymi absolwentami jak i z przedsiębiorstwami dla których kształcimy profesjonalną kadrę. Dlatego w tym roku powołałem dwóch pełnomocników rektora: ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów oraz ds. współpracy z gospodarką - mówi rektor prof. dr hab. Alojzy Szymański.