Nauka w technikum, które działa pod patronatem Stowarzyszenia Producentów Winorośli prowadzona jest w ścisłej współpracy ze szkołami średnimi o podobnym profilu w Egerze(Węgry), który znany jest w całej Europie z upraw winorośli i wyrobu wina.

Uczniowie zdobywają tam wiedzę i umiejętności przede wszystkim z zakresu zasad prowadzenia produkcji roślinnej i owocowej winorośli i winogron, alternatywnych, ekologicznych metod prowadzenia produkcji roślinnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zagrożeń i zysków z tego płynących.

Ponadto budowy biznesplanów z uwzględnieniem biznesplanów dla produkcji winiarskiej, norm warunkujących prawidłowe podejście do produkcji żywnościowej, tworzenie i zarządzanie systemami jakości, budowy systemu zarządzania i bezpieczeństwa produkcji żywnościowej i poszerzenia bazy dochodów w gospodarstwie rolnym związanym z produkcją winogron oraz przetworzonego produktu.

Po ukończeniu szkoły absolwent może przystąpić do matury, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł technika inżynierii środowiska.

Źródło: farmer.pl