Sektor paszowy rozwija się tak samo dynamicznie jak powstające nowoczesne obiekty chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Prowadzenie współczesnej produkcji staję się wręcz niemożliwe bez efektywnego i racjonalnego żywienia.

- Szeroko pojęta problematyka bezpieczeństwa pasz dotyczy rolników, zakładów wytwórczych, podmiotów zajmujących się utylizacją jak również organów uprawnionych do kontroli. Mnogość przepisów, jak i często pojawiające się problemy z ich interpretacją powodują, że producenci rolni, a także właściciele firm mogą napotkać na trudności przy sprzedaży swoich produktów powodujące miedzy innymi spadek opłacalności i pogorszenie jakości handlowej - tłumaczy dr inż. Marek Balcerak kierownik studiów podyplomowych.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie problematyką żywienia zwierząt Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe "Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa".

- Zaproponowane 4 bloki tematyczne pozwolą zapoznać słuchaczy z zagadnieniami współczesnego chowu i hodowli zwierząt, kwestiami żywienia i dobrostanu, zagadnieniami funkcjonowania rynku pasz technologii produkcji, ekonomiki, marketingu, organizacji sprzedaży i audytu oraz sankcji prawnych – dodaje dr Balcerak.

Kadrę wykładowców stanowić będą w głównej mierze pracownicy administracji weterynaryjnej zajmujący się między innymi nadzorem nad paszami, jak również pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Rekrutacja trwa do końca sierpnia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zwierzętach.