PRZEGLĄD PRASY: Agencja Nieruchomości Rolnej, wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, NBP, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku SA, Fundacją J. K. Steczkowskich oraz Bankiem Pocztowym chce wspierać tegorocznych maturzystów, którzy podejmą studia. Aby uzyskać ewentualną pomoc – zwaną stypendium pomostowym – muszą być spełnione następujące warunki:

- Uzyskanie na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów (liczonych zgodnie z algorytmem określonym w regulaminie).
- Kontynuowanie nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej uczelni mające uprawnienia magisterskie.
- Zamieszkiwanie na wsi lub miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
- Dochód w rodzinie nie przekracza 655 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się oświadczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o stypendia należy kierować do Terenowych Oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych. Natomiast więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl.

Źródło: www.stypendia-pomostowe.pl