W roku 2006 została rozpoczęta akcja przejmowania do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół rolniczych. Cały projekt został podzielony na etapy i są one włączone stopniowo w spójny system wiedzy rolniczej, który obejmowałby instytucje naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego oraz gospodarstwa rolne i podmioty pracujące na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Poprawienie sytuacji finansowej szkół rolniczych ma zwiększyć ich efektywność w kształceniu przyszłych rolników.
Na przekór ogólnopolskim trendom likwidacji w szkołach kosztochłonnych kierunków rolniczych Powiat Łomżyński zachował wierność kształcenia rolniczego. W takim samej formie funkcjonują przy zespole szkół: internat, oraz warsztaty i gospodarstwo pomocnicze, chroniąc w ten sposób wieloletnie tradycje oświaty rolniczej. Nie było to zadanie łatwe, bowiem subwencja oświatowa nie uwzględniała specyfiki kształcenia rolniczego, szczególnie kosztów realizacji zajęć praktycznych.

Rada Powiatu Łomżyńskiego mając na względzie przyszłość oświaty rolniczej i Zespołu Szkół w Marianowie, a także korzyści wynikające z przejęcia Szkoły przez resort rolnictwa, po konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa, wyraziła wolę przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Efektem czego jest podpisanie w dniu 15 maja br. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Starostwem Powiatowym w Łomży, umowy na mocy której z dniem 1 stycznia 2008 roku Ministerstwo przejmie do prowadzenia Zespół Szkół w Marianowie.

Źródło: www.powiatlomzynski.pl