Celem konferencji jest podjęcie debaty nad aktualną i przyszłą sytuacją rozwoju rolnictwa w województwie śląskim oraz inicjowanie współpracy i wymiany informacji w ramach Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Podczas konferencji odbędzie się dyskusja dotycząca stanu łowiectwa w woj. śląskim, procedury szacowania oraz przepisy prawne regulujące problematykę szkód łowieckich.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali między innymi przedstawiciele samorządu Województwa Śląskiego, starostw powiatowych Województwa Śląskiego, urzędów Miast i Gmin z terenu Województwa Śląskiego, członków Zarządu oraz Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictw i Kół Łowieckich oraz instytucji pracujących na rzecz i w otoczeniu rolnictwa.

Źródło: farmer.pl