Prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. Renk w Gdańsku, Stanisław Gierszewski uważa, że takie szkolenia powinny być obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa a handlują hurtowo warzywami i owocami.

- Przypuszczalnie około połowa hurtowego handlu owoców i warzyw w woj. pomorskiem może być prowadzona niezgodnie z normami - ocenił prezes S. Gierszewski.  - Praktycznie we wszystkich cywilizowanych krajach na świecie handel hurtowy jest skoncentrowany w centrach hurtowych, które podlegają dokładnej i regularnej kontroli. Działające od 2000 r. Centrum Renk spełnia wszystkie wymogi pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego, zaś funkcjonujące jeszcze targowiska tradycyjne m.in. w Gdyni przy ulicy Rdestowej i w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak nie spełniają podstawowych kryteriów wymaganych przy handlu warzywami i owocami - dodał.

Bezpłatne szkolenia będzie prowadzić spółka Det Norske Veritas Business Assurance Poland specjalizująca się m.in. w certyfikacji rynków hurtowych w Polsce. Spółka nadawała certyfikaty bezpieczeństwa rynkom hurtowym w Poznaniu, Lublinie i Bielsko-Białej oraz wdrażała systemy HACCAP i ISO. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma stosowny certyfikat o jego odbyciu.

 - Zarówno sprzedający jak i kupujący powinni wiedzieć, jak uniknąć skażenia produktów, którymi handlują, jakie są wymogi w zakresie przechowywania i transportu towarów; musi wiedzieć, że może kupić towar tylko od kogoś posiadającego certyfikaty i oznaczenia, bo ten, kto sprzedaje bierze pełną odpowiedzialność za oferowany produkt -  podkreślił S. Gierszewski. - Chcemy podczas szkoleń pokazać, jak według zasad obowiązujących w UE w zakresie handlu owocami i warzywami, sprzedawane produkty powinny być oznakowane - wyjaśnił.

 Zapowiedział, że Renk zorganizuje tyle szkoleń, ilu będzie chętnych. - Będziemy kompletować grupy i jeśli będzie 20 osób, to zrobimy szkolenie - dodał. Na terenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w Gdańsku handel owocami i warzywami odbywa się w halach na powierzchni ok. 5,6 tys. m2, z czego 3,7 tys. m2 stanowią chłodnie. "Największe firmy działające w Renku posiadają certyfikaty HACCP, a mniejsze spełniają wymogi bezpiecznego handlu i w najbliższym czasie mają być poddane certyfikacji" - czytamy w komunikacie centrum.

S. Gierszewski uważa, że do poprawy bezpieczeństwa w handlu owocami i warzywami przyczyniłoby się skoncentrowanie w jednym miejscu obrotu hurtowego. - Chodzi o "ucywilizowanie" rynków Trójmiasta, nie spełniających dziś żadnych warunków gwarantujących bezpieczny obrót żywnością - wyjaśnił.

Jak czytamy w komunikacie centrum Renk przekazanym, "na targowiskach przy ul. Rdestowej w Gdyni i przy ul. Miałki Szlak w Gdańsku sprzedający, głównie z samochodów, nie prowadzą sprzedaży w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej i z tego powodu nie są objęci kontrolami; warunki prowadzenia handlu nie spełniają standardów sanitarnych i ochrony środowiska obowiązujących przy handlu żywnością, sprzedawane produkty nie są oznakowane".