Jego celem jest dofinansowanie ofert szkoleniowych dla liderów wiejskich do przeprowadzenia podróży studialnej oraz szkoleń w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie regionalne.
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę 24 tys. zł. Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2007 r.

Źródło: Województwo Śląskie