Rolnicy ryczałtowi oraz rolnicy, którzy zarejestrowali się jako podatnicy podatku od towarów i usług mogą wziąć udział w szkoleniu, które odbędzie się 6 lipca 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Braniewie. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracownika Urzędu Skarbowego w formie wykładu, natomiast w zakresie deklaracji VAT planowane jest przeprowadzenie warsztatów.

Źródło: Izba Skarbowa w Olsztynie