Szkolenia te, prowadzone przez Centrum Doradztwa Rolniczego, obejmą 300 osób. Podczas trzydniowych zajęć uczniowie szkół z sektora rolno - spożywczego oraz doradcy rolniczy otrzymają kompleksową wiedzę z zakresu przetwórstwa owoców i warzyw, zbóż oraz mięsa. Wiadomości te, zdaniem dyrektora radomskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Henryk Skórnickiego, mogą im być przydatne w przypadku uruchomienia takiej działalności we własnym gospodarstwie.

Centrum Doradztwa Rolniczego organizuje także specjalistyczne szkolenia dla rolników, którzy zainteresowani są prowadzeniem działalności przetwórczej.

- W części teoretycznej otrzymują oni informacje dotyczące m.in. wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, jak również podstaw marketingu i sprzedaży bezpośredniej - podkreślił Skrórnicki.

Uczestnicy szkoleń mogą też samodzielnie wyprodukować soki czy wyroby mięsne, korzystając ze specjalnej szkoleniowej linii produkcyjnej, którą dysponuje radomskie CDR.

Skórnicki zaznaczył, że rolnicy mogą sami zgłaszać chęć udziału w szkoleniach organizowanych w Radomiu. Zgłoszenia kierowane są także przez lokalne grupy działania, izby rolnicze i ośrodki doradztwa rolniczego z całej Polski.

Zaplanowane na obecny kwartał szkolenia są elementem realizacji projektu "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego". W 2012 roku przeszkolono w tym zakresie ponad pół tysiąca osób.