Ich organizatorami są Urząd Marszałkowski, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Toruniu oraz Fundacja Agro-Wsparcie.

- Przyzagrodowa hodowla gęsi to nie tylko dobry sposób na podreperowanie domowych budżetów i zapewnienie rodzinie naprawdę zdrowego, ekologicznie czystego mięsa. Szkolenia organizujemy, by zachęcić rolników i hodowców do przywracania hodowli gęsiny w polskich zagrodach - powiedział marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

W programie szkoleń znalazły się wykłady o dominującej w kraju rasie gęsi owsianej białej kołudzkiej, jej wymaganiach hodowlanych, żywieniu i zdrowiu tych ptaków. Omówione zostaną również aspekty ekonomiczne hodowli oraz walory smakowe i zdrowotne mięsa gęsiego.

Adresatami kursów są wszyscy zainteresowani hodowlą gęsi w małych stadach, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych. Udział w szkleniach jest bezpłatny.

Szkolenia poprowadzi wicedyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej k. Inowrocławia, dr Halina Bielińska, która od wielu lat zajmuje się hodowlą gęsi.

Według niej zwiększa się zainteresowanie hodowlą gęsi i wzrasta spożycie gęsiny. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od kilku lat prowadzi akcję propagującą spożywanie gęsiny - "Najlepsza gęsina na św. Marcina". W okolicach 11 listopada organizowane są m.in. pokazy przyrządzania i serwowania dań z gęsiny, kiermasze i konkursy.