W spotkaniu brali udział Sekretarz Generalny Biura Inicjatyw Społecznych w Warszawie, ekspert ds. funduszy europejskich i funduszy z Banku Światowego od ponad, Kierownik Biura Inicjatyw Społecznych w Warszawie, Wójtowie/burmistrzowie z terenu powiatu łomżyńskiego, Instytucje samorządowe, różne organizacje pozarządowe z terenu powiatu łomżyńskiego

Program spotkania obejmował: prezentację programu LEADER na lata 2007-2013 oraz przedstawienie koncepcji tworzenia Lokalnych Grupy Działania w powiecie łomżyńskim. Od dwóch lat trwa w Polsce wdrażanie Pilotażowego Programu LEADER +. Prawie 250 środowisk wiejskich uczestniczyło w różnych fazach tego pilotażu, z których około 200 otrzymało pomoc finansową ze środków Programu. Powstają nowe Lokalne Grupy Działania, które mają szanse na pozyskanie środków w ramach funkcjonowania programu w latach 2007 – 2013.
W latach 2007-2013 znaczenie tego programu wzrośnie w dość istotny sposób, bowiem będzie jednym z filarów podstawowych programów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Źródło: www.powiatlomzynski.pl