Szkolenie kierowane do osób wypełniających wnioski o płatność w zakresie działań inwestycyjnych PROW 2007-2013:

• 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"
• 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"
• 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
• 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
• 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Podczas szkolenia zostaną omówione najczęściej występujące błędy popełniane w trakcie realizacji operacji przez Beneficjentów ww. działań inwestycyjnych, przy sporządzaniu wniosku o płatność, jak również te, które powstają przy jej rozliczaniu.

Lokalizacja szkolenia:


Centrala ARiMR, 02-822 Warszawa ul. Poleczki 33 (sala A 014 ).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na powyższe szkolenie decyduje kolejność przysłania zgłoszenia, które należy kierować na adres mailowy:


szkolenia.ddi@arimr.gov.pl

do dnia 19.03.2015 r.


Każde zgłoszenie zostanie przez ARiMR potwierdzone mailem zwrotnym.


link do programu szkolenia: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/DDI/Program_szkolenia_23_03_2015.pdf