Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dniach 26 - 27 września br. w oddziale MODR w Radomiu. Projekt skierowany jest do rolników lub domowników z gospodarstw powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu przetwórstwa mięsa, w celu zwiększenia dochodu gospodarstwa rolnego.

W programie prelekcje dotyczące prawnych, technicznych i ekonomicznych aspektów uruchamiania małego zakładu przetwórczego, technologii przetwarzania mięsa, zasad jego sprzedaży z gospodarstwa, oraz możliwości finansowania przetwórstwa. W ramach szkolenia przewidziane są również warsztaty praktyczne.

Ilość miejsc jest ograniczona do 20 osób. Preferowane będą osoby w wieku do 35 lat. O zakwalifikowaniu decydowały będą termin kolejność zgłoszeń i wiek kandydatów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają również darmowy transport z Płocka do Radomia, wyżywienie i nocleg. Projekt jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 przez MODR Odział Płock. Zgłoszenia przyjmowane są przez doradców w poszczególnych ośrodkach powiatowych, oraz w płockim oddziale MODR (tel.:024 268-60-88).