Wszyscy, którzy wybierają się w nieznane strony sięgają po mapy aby zaplanować podróż lub odnaleźć punkt celu. W Internecie jest ich wiele a dodatkowo przybierają nowych nie znanych wcześniej form. Współczesne mapy to ortofotomapy (oparte na zdjęciach satelitarnych i lotniczych), dodatkowo zawierają metadane, które w połączeniu z aplikacją tworzą interaktywny dostęp do informacji zlokalizowanych. Dzięki możliwości przełączenia pomiędzy różnymi interfejsami, możemy na nich odczytać także tradycyjne zapisane informacje topograficzne. Mapy elektroniczne o których mowa, pozwalają na elastyczne skalowanie oraz wyszukiwanie na podstawie formularza, dają też możliwość swobodnego wyboru dodatkowych warstw informacji, które są z nimi powiązane.

Jednym z bardziej znanych i użytecznych dla rolnika jest portal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii znajdujący się tutaj. Znajdziemy w nim wszystkie działki rolne zewidencjonowane w ARiMR. Po wskazaniu na mapie przycisku KATASTER i zmniejszeniu skali poniżej 1:15 000 zostaną wyświetlone granice ewidencyjne działek. Nad mapą znajdziemy pasek narzędzi, które pozwolą nam na więcej niż tylko bierne przeglądanie. Wybranie przyciski z literką "i" pozwoli odczytać powierzchnię (w m2) wskazanej działki ewidencyjnej. Osoby, które chciałyby podzielić jedną działkę ewidencyjną np. na dwa pola mogą skorzystać z narzędzia pomiaru odległości i powierzchni (przyciski z krzywą i żółtą linijką poniżej) dowolnej przestrzeni na mapie. Zakładając, że nasze pole jest sfotografowane w dobrej rozdzielczości (włącz opcję "ortofotomapa" z lewego menu) i możemy zobaczyć punkty odniesienia (budynki, drogi, pojedyncze drzewa) wykonanie pomiaru może odbyć się przy domowym komputerze. Zwolennicy tradycyjnych map drukowanych mogą wciskając przycisk RASTER przełączyć widok na standardowy mapy topograficznej z nazwami miejscowości i obiektów geograficznych. Z menu z lewej strony możemy włączyć wyświetlanie dodatkowych warstw (np. skany papierowych map topograficznych, granice gmin, powiatów, nazwy części miejscowości). Geoportal.gov.pl oferuje także wiele innych bardziej zaawansowanych narzędzi z którymi chociaż w części warto się zapoznać.

Portalem prezentującym powszechnie wykorzystywane informacje jest między innymi mapa.targeo.pl Portal ten oparty jest na bardzo dokładnych mapach (w miastach zaznaczone są nawet pojedyncze budynki wraz z ich numeracją). Właściwość ta pozwala na wyszukanie budynków podając ich dokładny adres. Główne menu nawigacyjne jest tu umieszczone z prawej strony i składa się z kilku głównych kart, które po rozwinięciu pozwalają na dalsze uszczegółowienie przeglądania map. Jedną z nowatorskich opcji jest "Traffic", czyli informacje o ruchu drogowym. System ten podaje w czasie rzeczywistym (co 10 min. aktualizacja) informacje pobierane online z nawigacji samochodowych z zainstalowaną AutoMapą o średniej prędkości na przejechanym odcinku drogi w ostatnich 10 minutach i nanosi je w postaci kolorowych linii na mapę. Dzięki tej opcji wybierając się do większej aglomeracji możemy sprawdzić w jakim tempie poruszają się samochody lub skorzystać z prognozy na kolejny dzień, która jest wyznaczana na podstawie danych archiwalnych. Kolejną bogatą bazą danych, które mogą być wyświetlane na mapie są informacje o położeniu a także o ich funkcjonowaniu, obiektów z wielu różnych kategorii. Głównych kategorii informacji jest 16 i sto pięćdziesiąt podkategorii. Znajdziesz w nich między innymi położenie banku (tel., godziny otwarcia), bankomatu, pocztę, dworzec kolejowy, przystanek autobusowy, aptekę, leśniczówkę i wiele innych przydanych miejsc. Po włączeniu danej podkategorii na mapie są wyświetlane odpowiednie piktogramy a po najechaniu na nie uzyskujemy podstawowe informacje dla danego obiektu. Wybierając się do jednej z 10 największych aglomeracji miejskich nie musisz się martwić jakim tramwajem czy autobusem dojedziesz z dworca do celu, a to dzięki interaktywnym rozkładom jazdy przypisanym do konkretnych przystanków. Wybierając kategorię "Rozkłady" na mapie wybranych aglomeracji pojawią się odpowiednie ikonki przystanków autobusowych, tramwajowych czy też metra. Po wskazaniu myszką na mapie przystanku wyświetla się informacja o najbliższych odjazdach z niego z podziałem na linie. Chcąc sprawdzić odjazdy w następnych dniach lub godzinach wystarczy rozwinąć "więcej" informacji. Możemy też z pozycji wskazanego przystanku wyświetlić przebieg linii komunikacyjnej na mapie.

Można byłoby powiedzieć, że jak wszystko jest w Internecie to po co się ruszać z domu. Dla podtrzymania tej tezy przychodzi z pomocą inny portal, którego znajdziemy pod adresem mapy.zumi.pl Na mapach Zumi możemy włączyć opcję "Ulica 360o", która jest dostępna, dla centrów kilkunastu największych miast Polski oraz dla Zakopanego. Przy odpowiednio dużym zbliżeniu na mapie wzdłuż głównych ulic pojawiają się niebieskie kropki, które są elementami fotografii panoramicznej. Korzystając z szybkiego łącza (wymagane jest ze względu na duże ilości przesyłanych danych) możemy teraz przechadzać się ulicami tych miast. Opcja ta jest nie tylko promocją turystycznych walorów tych miejsc ale stanowi bardzo dobre źródło informacji dla osób planujących podróż w nieznane części miast. Jeżeli komuś nie wystarczy archiwalne zdjęcie, może w menu (z lewej strony) rozwinąć "Informacje drogowe" i włączyć opcję "Obraz z kamer drogowych". Niestety jest ich jeszcze niewiele a obrazy (stopklatki) są aktualizowane z dużymi odstępami czasowymi. Portal ten podobnie jak omawiany wcześniej dostarcza nam możliwości włączenia wielu innych warstw tematycznych. Mapę tę możemy przełączyć na tak zwany widok "Satelita" lub "Hybryda", który zamienia zwykłą mapę w ortofotomapę składającą się ze zdjęć lotniczych bądź satelitarnych. Od jakości ich zależy czy zobaczymy jedną wielką zieloną plamę nad naszym polem, czy też to że np. w czasie fotografowania oraliśmy pole. Zdjęcia z najwyższym przybliżeniem są zamieszczone dla największych miast.

Kolejny portal mapa.szukacz.pl korzystający z ortofotomap Google z pewnością ma dużo większe pokrycie zdjęciami o dużej szczegółowości w stosunku do poprzedniego portalu. W menu po prawej stronie znajdziemy listę rozwijaną, gdzie możemy wybrać do wyświetlenia na mapie jedną z sześćdziesięciu podkategorii informacji. Kategorie te różnią się znacznie od zawartych na innych portalach.

Należy pamiętać, iż przedstawione na mapach informacje pochodzą przeważnie z wielu różnych źródeł zewnętrznych, co powoduje bardzo często niekompletność danych. Szukając w swojej okolicy np. szkoły podstawowej może okazać się, iż dla małych miejscowość nie zostały one zamieszczone w bazie danych. Problem ten dotyczy wielu kategorii, takich jak sklepy, restauracje, bankomaty, kościoły i mnóstwo innych. Szukając informacji w sieci lub na mapach pamiętajmy, że nie wszystko tam jeszcze jest. Aby się tam znalazło, ktoś musi te informacje wprowadzić do odpowiedniej bazy i je przypisać do dokładnej lokalizacji. Dzięki temu podróżując po Polsce może nas spotkać jeszcze wiele miłych niespodzianek a nasze oczy zobaczą wspaniałe miejsca których nie zobaczymy w sieci.