Szkolenie przeznaczone jest dla rolników i ich domowników, ubezpieczonych w KRUS, mieszkających na terenie województwa pomorskiego, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w sektorze turystyki lub prowadzić turystyczną działalność gospodarczą. Po jego ukończeniu uczestnik otrzyma certyfikat przedsiębiorcy – organizatora turystyki.

Program trzymiesięcznych zajęć obejmuje miedzy innymi turystykę kwalifikowaną (w tym organizację imprez rekreacyjnych, wiejskich biur turystycznych, agroturystykę), podstawy ekonomii i zarządzania (w tym biznesplan, doskonalenie umiejętności sprzedawania swoich usług i produktów), public relations (marketing, skuteczną promocję), naukę integracji zawodowej (tworzenie zespołów firm i wspólnych produktów regionalnych), finanse i rachunkowość (w tym umiejętność pozyskiwania funduszy), ochronę środowiska i warsztaty z psychorozwoju ułatwiające sukces zawodowy.

Źródło: farmer.pl