Warsztaty odbędą się one w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Brańsku, ul. Kościuszki 2 A. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 10. 16.00. Poprowadzi je doświadczony trener Narodowego Centrum Kultury, mgr Hieronim Teodor Wawrzyński, autor dwóch poradników dla spółdzielców pt. „Fundusze dla Ciebie - jak skutecznie zdobywać unijne pieniądze”.
Zgłoszenie na warsztaty przyjmuje pracownik BS w Brańsku, p. Teresa Zawadzka, tel. 0-85- 731-95-00, fax. 0-85- 731-95-01,e-mail: bransk@bs.mrbank.com.pl.

Program warsztatów :

godz. 10.00- 10. 30. Wprowadzenie do programu seminarium.

godz. 10.30- 12.00. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i Programy Operacyjne na lata 2007- 2013

godz.12.15- 13. 45- Ustawowe ramy realizacji zadań z zakresu wsparciarozwoju obszarów wiejskich EFR na rzecz ROW

godz. 13.50- 15.00- Fundusze UE- dostępne linie dla rolników i na rozwój obszarów wiejskich ( Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich, Programy Operacyjne: „Infrastruktura i Środowisko”, „Innowacyjna gospodarka” "Kapitał Ludzki", "Program dla Polski Wschodniej")

godz.15.05- 16.00 - Zasady korzystania z funduszy UE- matryca logiczna, formularze wnioskowe, budżet.

Następnego dnia, 27 kwietnia odbędą się Warsztaty dla przedsiębiorców - małych i średnich pod tytułem „ Fundusze UE dla przedsiębiorców”.

Źródło: Wrota Podlasia