Blok: Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe

I.   Zasady żywienia człowieka
1. Profilaktyka chorób na tle wadliwego żywienia.
2. Funkcje i działanie składników pokarmowych w organizmie.
3. Wartość odżywcza produktów żywnościowych.
4. Zasady układania jadłospisów.

II. Przetwórstwo i przechowalnictwo żywności
1. Bezpieczeństwo żywności, wymagania higieniczno-sanitarne, zatrucia pokarmowe.
2. Technologia – sporządzanie potraw z różnych produktów.
3. Straty składników odżywczych.
4. Zasady znakowania (etykietowania) produktów i dokonywania zakupu żywności.
5. Produkty regionalne, tradycyjne, lokalne.

III.  Ekologia w domu i zagrodzie
1. Zagospodarowanie odpadów z gospodarstwa domowego.
2. Żywność ekologiczna.
3. Zasady rolnictwa ekologicznego, ochrona środowiska.

IV. Ekonomika i organizacja pracy w gospodarstwie domowym
1. Funkcjonalne urządzanie kuchni. Sprzęt gospodarstwa domowego.
2. Zasady obsługi gości, organizacja przyjęć okolicznościowych.
3. Estetyczne nakrycie stołu, dekoratorstwo potraw.
4. Ogrodnictwo przydomowe i zagospodarowanie zagrody wiejskiej.
5. Konserwacja odzieży.
6. Higiena i kosmetyka.
7. BHP w gospodarstwie domowym.
8. Przedsiębiorczość pozarolnicza mieszkańców wsi.
9. Turystyka wiejska i agroturystyka.

Źródło "Farmer" 09/2006