Jeden z takich projektów ruszył właśnie na Śląsku. Objętym nim zostały trzy powiaty rolnicze w województwie śląskim – myszkowski, kłobucki i częstochowski, gdzie bezrobocie jest jednym z najwyższych w regionie, sięga dziś aż 12,8 proc. - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Z roli pod krawat?
Tylko 6 proc. mieszkańców wsi z województwa śląskiego podejmuje pracę poza gospodarstwem rolnym. W regionie działa tylko 760 gospodarstw agroturystycznych. Teraz 80 rolników z trzech powiatów – myszkowskiego, kłobuckiego i częstochowskiego będzie mogło poprawić te statystyki. W regionie rusza właśnie projekt UE „Grunt to kwalifikacje”, który ma zachęcić mieszkańców wsi do zakładania własnych gospodarstw agroturystycznych i podejmowania pracy poza rolą. – Na Śląsku tylko 20% gospodarstw rolnych prowadzonych jest na użytek rynku, reszta na potrzeby własne, często jednak są to podupadające gospodarstwa, w których nikt nie jest nigdzie zatrudniony. Powszechne jest także rozdrobnienie gospodarstw, niska wydajność produkcji, bardzo niskie dochody czy bezrobocie ukryte. Dziś regiony rolnicze na Śląsku cechuje największy wskaźnik bezrobocia w województwie, sięgający już 18% w samym tylko Myszkowie. Najgorsza sytuacja jest w subregionie częstochowskim. Projekt „Grunt to kwalifikacje” ma na celu pomóc rolnikom w znalezieniu zatrudnienia w sektorach pozarolniczych lub w wykorzystaniu potencjału własnego gospodarstwa – wyjaśnia Sebastian Macioł, wicedyrektor Centrum Szkoleniowo – Edukacyjnego „PRYM”, które na Śląsku realizuje projekt „Grunt to kwalifikacje”.

W ramach projektu Centrum „PRYM” przeszkoli 80 rolników, z czego 30 zostanie objętych szkoleniem prawnym, księgowym, sanitarnym i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, 30 rolników objętych zostanie szkoleniem administracyjno – biurowym, a 20 nauczy się zawodu przedstawiciela handlowego. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, płaci za nie Unia Europejska. Uczestnicy szkolenia są także ubezpieczani. – W projekcie mogą wziąć udział zarówno rolnicy ubezpieczeni w KRUS, jak również ich domownicy, zamieszkali na terenie powiatów myszkowskiego, kłobuckiego i częstochowskiego – tłumaczy Joanna Sapeta, dyrektor CSE „PRYM” w Katowicach. - Warunkiem jest złożenie oświadczenia o chęci podjęcia działalności lub zatrudnienia poza sektorem rolniczym. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby, których dochód nie przekracza 1000 zł brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny lub posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie. Projekty takie realizowane w całej Polsce na terenach wiejskich mają pomóc gospodarstwom z wyjścia z zapaści i pętli bezrobocia, dlatego adresowane są nie tylko do rolników, ale także ich rodzin – dodaje Sapeta.

Mało agroturystyki na Śląsku, to mało pracy na wsi
„Grunt to kwalifikacje” ma jeszcze jedno zadanie – jak twierdzą pomysłodawcy projektu, ma on ożywić agroturystykę w północnych powiatach województwa śląskiego. – Dziś Śląsk to biała plama na mapie gospodarstw agroturystycznych w Polsce. W porównaniu z sąsiednimi województwami mamy niewiele gospodarstw agroturystycznych. W Małopolsce czy na Podkarpaciu gospodarstwa te to sprawnie zarządzane przedsiębiorstwa dające pracę nie tylko rodzinie, ale i sąsiadom – mówi Macioł. Rolnicy biorący udział w projekcie „Grunt to kwalifikacje” nauczą się jak otworzyć i prowadzić gospodarstwo agroturystyczne oraz, jak pozyskać fundusze unijne na sfinansowanie tego typu działalności.

A jest o co walczyć. Dziś na rozpoczęcie działalności agroturystycznej można dostać nawet 100 tys. złotych – poinformowała w sierpniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W sumie z tego typu wsparcia będzie mogło w 2010 skorzystać 7 tys. rolników w całym kraju. - Szkolenie uczy rolników od a do z, jak prowadzić działalność agroturystyczną. Począwszy od zasad żywienia, księgowości, a skończywszy na promocji i marketingu gospodarstwa. Podczas 179 godzin nauki rolnicy biorą udział także w zajęciach z języka angielskiego i zdobywają certyfikat językowy – wyjaśnia Macioł.

Jak tłumaczy Macioł, te trzy powiaty zostały wybrane nieprzypadkowo. – Promocja Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaczyna przynosić efekty. Przybywa turystów, jednak baza turystyczna pozostaje niezmienna od lat. Rośnie natomiast zapotrzebowanie na bazę agroturystyczną i zaplecze turystyczne, które mogą utworzyć mieszkańcy powiatów – dodaje.

Ponad 50% bezrobotnych nie ma nawet średniego wykształcenia
Ale nie tylko do zakładania działalności agroturystycznej zachęcają autorzy projektu, także do podejmowania innej aktywności zawodowej w sektorach pozarolniczych. – Projekt adresowany jest zarówno do rolników, jak również do członków ich rodzin, zwłaszcza do osób, posiadających wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Dzięki projektowi mogą oni uzyskać kwalifikacje pozwalające im na znalezienie zatrudnienia w biurze lub w charakterze przedstawiciela handlowego – mówi Joanna Sapeta. Dziś ponad 50% wszystkich bezrobotnych na wsi, nie ma nawet wykształcenia średniego.

Do projektu „Grunt to kwalifikacje” mogą zgłaszać się rolnicy lub ich domownicy, zamieszkali e we wsiach i miastach do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatów myszkowskiego, kłobuckiego i częstochowskiego. O udział w projekcie nie mogą ubiegać się: studenci, ubezpieczeni w ZUS, zarejestrowani w urzędach pracy, osoby zatrudnione, z prawem do emerytury lub prowadzące działalność gospodarczą. Aby wziąć udział w szkoleniach należy dostarczyć osobiście komplet dokumentów, w skład którego wchodzi: deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym i kserokopie świadectwa szkolnego lub dyplomu oraz dowodu osobistego. Nabór trwa do 10 grudnia 2010r. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: farmer.pl