Grupa Azoty Puławy w sformalizowany sposób współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych od 1 września 2011 r., kiedy to podpisana została pierwsza umowa patronacka. Spółka zadeklarowała w niej zatrudnianie minimum 10 absolwentów szkoły rocznie, jednak każdego roku liczba jest dużo wyższa. Łącznie od zawarcia umowy w 2011 r. do końca 2016 r. pracę w zakładach podjęło 189 absolwentów szkoły, czyli średnio ponad 30 osób rocznie. Dodatkowo realizowane są praktyki zawodowe - tylko w tym roku przyjętych zostało na nie 61 uczniów.

Podpisana umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2020 r.

Współpraca Grupy z puławskim Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie to dobry przykład kontaktów firmy ze szkołami i uczelniami. Szkoła kształci w kierunkach odpowiadających działalności spółki, która z kolei doposaża pracownie oraz funduje stypendia i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach. Przekłada się to na lepsze przygotowanie przyszłych kadr oraz większą motywację do pracy w Puławach.

Wszyscy uczniowie kierunku technik technologii chemicznej oraz część uczniów innych kierunków (m.in. technik analityk, technik elektryk) odbywają praktyki w spółce. Ponadto część absolwentów przyjmowana jest po szkole na staż zawodowy, najlepsi są potem przyjmowani do pracy, dzięki czemu w momencie zatrudnienia mają oni nie tylko wykształcenie kierunkowe i praktykę, ale też ukończone szkolenie stanowiskowe uprawniające do samodzielnej pracy.

– Długofalowa współpraca Grupy Azoty Puławy i Zespołu Szkół Technicznych jest pod wieloma względami modelowa i stanowi znakomity przykład kooperacji polskiego biznesu i nauki. Została wprowadzona także w innych miastach, w których funkcjonują spółki Grupy Azoty. Umowa patronacka bez wątpienia przynosi korzyści obu stronom – perspektywa pracy w renomowanej firmie, jaką jest Grupa Azoty, powoduje, że ZST ma dobrych kandydatów, to z kolei wpływa na poziom kształcenia, ranking szkoły oraz jej bardzo wysoką pozycję wśród wszystkich techników w województwie lubelskim. My natomiast mamy dobrze przygotowanych pracowników, którzy znają instalacje jeszcze z okresu nauki szkolnej i po rozpoczęciu pracy zawodowej szybko wdrażają się do powierzanych im zadań – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

– Zespół Szkół Technicznych od zawsze był związany z puławskimi „Azotami”. Młodzież początkowo kształciła się tylko na potrzeby tej firmy. Do dziś największym pracodawcą dla naszych absolwentów jest Grupa Azoty Puławy. Jesteśmy dla spółki kuźnią kadr nie tylko w dziedzinie technologii chemicznych czy analityki, ale również informatyki, teleinformatyki, mechaniki i elektryki – podkreśla Henryk Głos, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.