W programie imprezy przewidziano szereg ciekawych wykładów i prezentacji, dotyczących wsparcia dla producentów przystępujących do systemów jakości, nowych możliwości zbytu produktów, również za pośrednictwem platform cyfrowych, czy też wskazanych z punktu widzenia wymagań rynku kierunków doskonalenia i rozwijania działalności rolniczej. Omówione zostaną również właściwości dietetyczno-żywieniowe różnych produktów, w tym tłuszczów różnego pochodzenia.
Otwarcie forum, które odbywać się ma w sali konferencyjnej ZODR w Barzkowicach, zaplanowano na godz. 9