W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z budżetu państwa przez Pomorską Izbę Rolniczą i Bałtycką Agencję Rozwoju Regionalnego.

- W 4 ośrodkach terenowych (Chojnice, Kościerzyna, Pruszcz Gdański i Stare Pole) specjaliści ds. informacji i kadr przeprowadzą rekrutację wśród rolników i domowników rolnika z terenów powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego i sztumskiego. Następnie wyselekcjonowana grupa 96 kobiet i 64 mężczyzn rozpocznie udział w projekcie. W pierwszej fazie zostaną przeprowadzone zajęcia z doradcami zawodowymi, pozwalające na określenie predyspozycji zawodowych. Po zakończeniu etapu selekcyjnego, każda z osób będzie uczestniczyła w szkoleniach zawodowych, dobranych w trakcie doradztwa. Będą to: prawo jazdy kat. C, spawanie, operator maszyn ciężkich, operator wózka widłowego, wizaż i stylizacja paznokcia, kucharz/ka, techniki biurowe lub księgowość z j. obcym – mówi Jarosław Jelinek, dyrektor Biura Pomorskiej Izby Rolniczej.

Jak udało się nam dowiedzieć zajęcia w projekcie będą odbywały się w grupach 1-10 osób (łącznie 40 Beneficjentów na jeden ośrodek terenowy, 20 na turę) .Wszystkie kursy prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i zakończą się wydaniem certyfikatów zaw. lub zaświadczeń. Następnie 25% przeszkolonych osób, które wykażą chęć i zdiagnozowanych przez doradcę jako uzdolnione przedsiębiorczo skorzysta z modułu doradczo-aktywizacyjnego

"Zawód - szef" (10h doradztwa, 30h przedsiębiorczości). Po jego zakończeniu odbędą się targi pracy - spotkania wszystkich beneficjentów z lokalnymi przedsiębiorcami w Chojnicach, Kościerzynie, Pruszczu Gd. i Starym Polu. Na stronie internetowej projektu będzie możliwość zamieszczania ofert pracodawców i poszukujących pracy jako kolejny element pośrednictwa pracy. W ten sposób każda osoba nabędzie poszukiwane na rynku kompetencje i umiejętności pozwalające na podjęcie działań w sferze pozarolniczej.

Źródło: farmer.pl