„Zielona Szkoła w Parku Narodowym" to cykl zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenów wiejskich. Program realizowany jest w formie zajęć edukacyjnych w wybranym parku narodowym, a następnie odbywających się w szkole zajęć pozalekcyjnych. W przeważającej części są to ćwiczenia i zabawy terenowe.

W fazie pilotażowej udział bierze 12 szkół z gmin: Klucze, Zawoja, Boćki, Krynki, Sokoły, Sokółka, Supraśl, Turośń Kościelna, Bircza, Ustrzyki Dolne, Manowo i Przybiernów.

- Ideą programu jest budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko, a także świadomości lokalnych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Wyjazd na zieloną szkołę ma ich zapoznać z działalnością i zadaniami parków narodowych, a w efekcie - zachęcić do odkrywania bogactwa przyrody własnego regionu oraz uwrażliwić na potrzeby środowiska - mówi Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Uczniowie swoje "przeżycia" relacjonują na Facebooku. Hasło: Misja Przyroda.