Firmy John Deere i BASF ogłosiły dziś plany dotyczące wspólnego stworzenia pakietu zintegrowanych rozwiązań w zakresie precyzyjnej uprawy i zarządzania gospodarstwem, aby uzyskać lepsze efekty w tej dziedzinie. Narzędzia te, stworzone wraz z hodowcami roślin, zapewnią lepsze usługi dokumentowania pól i indywidualnie dostosowanego doradztwa rolniczego. Pomogą rolnikom bardziej wydajnie przekładać dane na decyzje związane z zarządzaniem gospodarstwem.  

- BASF i John Deere to dwaj wiodący dostawcy w sektorze rolniczym, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu danymi rolniczymi  – powiedział Markus Heldt, prezes Działu Crop Protection w BASF. - Prawdziwa wartość polega na udzieleniu producentom pomocy w interpretacji tych danych, tak aby mogli podejmować dokładniejsze i bardziej skuteczne decyzje dotyczące upraw i prac w gospodarstwie.

W ramach umowy firma BASF zaoferuje nową usługę dokumentowania pól i wsparcia w kwestii podejmowania decyzji rolniczych. Firma John Deere zapewni nową aplikację do konfiguracji opryskiwaczy, a także do integracji danych dotyczących pól, poprzez wspólny portal do zarządzania gospodarstwem „MyJohnDeere.com”, który pozwoli hodowcom lepiej zarządzać pracami w gospodarstwie.   

- Poprzez połączenie agronomicznego doświadczenia firmy BASF ze sprawdzonym w warunkach polowych doświadczeniem firmy John Deere w zakresie aplikacji, dostarczymy platformę do zarządzania, która będzie także otwarta na innych partnerów – powiedział Christoph Wigger, wice-prezes ds. sprzedaży i marketingu w regionie 2 w firmie John Deere. - Zamiast łączyć istniejące narzędzia, skupimy nasze wysiłki badawcze i rozwojowe na tych innowacyjnych rozwiązaniach, które intuicyjnie spełniają potrzeby rolników w całym procesie produkcji roślin uprawnych.

Celem jest uruchomienie pierwszych wspólnych, zintegrowanych narzędzi na strategicznych rynkach rolniczych do końca 2014 r., a następnie na kolejnych rynkach.

Ta umowa niewyłączna uzupełnia niedawno ogłoszoną inwestycję firmy BASF w interaktywne serwisy dla producentów roślin. Firmy nie ujawniają warunków umowy.