Celem olimpiady jest popularyzacja osiągnięć nauki i praktyki rolniczej oraz aktualnej wiedzy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, rozbudzenie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego i wymiana doświadczeń.
Młodzi rolnicy z powiatów płońskiego, ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego i żuromińskiego zainteresowani olimpiadą, mogą zgłaszać się do 27 listopada br. do pracowników Terenowych Zespołów Doradczych lub bezpośrednio do Oddziału Poświętne.