Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (PODR) w Gdańsku Aleksander Mach poinformował, że planuje się, aby w ramach Wojewódzkiego Centrum Edukacji Energii Odnawialnej w Lubaniu k. Kościerzyny działały dwie instalacje: biogazownia rolnicza o mocy 100 kW i modelowa mikrobiogazownia o mocy 10 kW.

Mach wyjaśnił, że w mikrobiogazowni mogłyby być przeprowadzane eksperymenty w zakresie np. doboru substratów (substancji organicznych, np. odpadów produkcji rolniczej i spożywczej wykorzystywanych do produkcji biogazu) oraz badania efektywności energetycznej.

Przyznał, że ośrodkowi doradztwa zależy najbardziej na edukacji rolników w zakresie źródeł energii odnawialnej, aby np. przy doborze najtańszego substratu mogli wyprodukować jak najwięcej energii.

Poinformował, że badania z wykorzystaniem mikrobiogazowni mają być prowadzone wspólnie z Politechniką Gdańską. W oddziale PODR w Lubaniu planowana jest też organizacja kursów i szkoleń w zakresie prowadzenia instalacji. Niewykluczone, że mikrobiogazownia powstanie do końca przyszłego roku.

Mach zwrócił uwagę, że obecnie niewielu rolników jest zainteresowanych uruchomieniem biogazowni. - Znam osobiście kilku rolników, którzy 3-4 lata temu byli bardzo zainteresowani taką działalnością, ale z powodu braku przejrzystego prawa w tym zakresie zrezygnowali z inwestycji - dodał. Ocenił, że najbliższe lata powinny być wykorzystane na propagowanie "zielonej energii" i na namawianie rolników do projektów z zakresu energii odnawialnej.

Wojewódzkie Centrum Edukacji Energii Odnawialnej ma powstawać w oparciu o szwedzkie wzorce i doświadczenia, zwłaszcza z nadbałtyckiego szwedzkiego regionu Skania, który jest najbardziej prężnym w Szwecji ośrodkiem produkcji biogazu. W regionie tym działa 41 biogazowni.