Szkolenie odbędzie się 24 października br. w sali wykładowej ośrodka w Płocku, przy ul. Zglenickiego 42D. Adresowane jest do rolników, producentów i przetwórców żywności, członków samorządu rolniczego, przedstawicieli LGD i doradców. W programie wykłady dotyczące uczestnictwa w krajowych i unijnych systemach jakości żywności, metod zarządzania jakościa w gospodarstwie, oraz udziału w systemach jakości produktów regionalnych i tradycyjnych. Przewidziano również prelekcję o możliwościach finansowania działalności przetwórczej produktów rolnych, dystrybucji i promocji żywności w ramach środków UE w latach 2014-2020.
Osoby zainteresowane uczestnictwem powinni zgłosić się do MODR Oddział Płock pod tel.: (24)268-60-87, lub do doradcy w swoim urzędzie gminy. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 października br. Ilość miejsc jest ograniczona do 60 osób, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.