Adresatami szesnastej już konferencji promującej wykorzystanie alternatywnych źródeł energii są rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, a także młodzież szkolna, doradcy rolniczy, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz przedsiębiorcy i inwestorzy.
Uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat praktycznego i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, źródeł ich finansowania, obowiązujących przepisów prawnych, czy możliwości zbywania wyprodukowanych nadwyżek. W dyskusji wezmą udział doświadczeni reprezentanci środowisk naukowych, agend rządowych, instytucji i firm zajmujących się tematyką OZE.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Rozpoczęcie o godz. 9.30. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel: (23) 663 07 13.