Organizatorami imprezy są mazowiecki i łódzki wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Za cel stawiają sobie popularyzację uprawy kukurydzy, prezentację najnowszych technologii i wymianę doświadczeń. W programie znajdą się: pokazy polowe różnych odmian oraz zbioru kukurydzy z poletek demonstracyjnych, prezentacja poletek herbicydowych i nawozowych, pokazy użytkowania maszyn rolniczych. Będzie też wystawa sprzętu rolniczego, w tym maszyn i urządzeń wykorzystywanych w uprawie kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, stosowanych w przechowalnictwie, konserwacji i przetwórstwie.

W imprezie co roku bierze udział ponad 150 wystawców, a odwiedza ją nawet 10 tys. rolników. W tym roku będzie otwarta dla zwiedzających od godz. 9. Szczegółowe informacje można uzyskać w MODR Warszawa Oddział Bielice, pod nr tel. (46) 862 00 44.