Oczekuje się, że jeszcze w tym miesiącu we Francji zostanie uchwalona kolejna ustawa, której celem jest zwiększenie dochodów rolników i ich pozycji w łańcuchu żywnościowym.

Zgromadzenie Narodowe i Senat zdołały osiągnąć porozumienie w komisji mediacyjnej w sprawie ostatecznej wersji drugiej ustawy mającej na celu wzmocnienie rolników, z którą rolnicy powinni mieć zagwarantowany sprawiedliwy udział w wartości dodanej.

Umowy wieloletnie na minimalny okres

W szczególności przewiduje się mechanizmy kontraktowe i cenowe. W tym zawieranie pisemnych, wieloletnich umów na okres minimum trzech lat, jako zasady sprzedaży produktów rolnych. W przypadku umów z cenami stałymi należy przewidzieć automatyczne korekty oparte na wiążących wskaźnikach kosztów produkcji, przy czym kontrahenci powinni wcześniej uzgodnić ceny minimalne i maksymalne.

Ulepszenia mają również zostać wprowadzone do niektórych przepisów pierwszej ustawy, aby wzmocnić rolników. Minister rolnictwa, Julien Denormandie, wypowiedział się jednak przeciwko temu i ostrzegł przed zwiększoną presją cenową. Z kolei inni politycy przekonują, że przepisy pierwszej ustawy nie odniosły skutku i np. obniżyły dochody plantatorów truskawek, pomidorów i ogórków.

Zadowolone stowarzyszenia rolników

Wśród rolników z zadowoleniem przyjęto porozumienie między izbami parlamentu. Francuskie Stowarzyszenie Rolników (FNSEA) i Organizacja Młodych Rolników (JA) mówiły o zrównoważonym projekcie. Uważają, że ich priorytety są brane pod uwagę. Stowarzyszenia były szczególnie zadowolone z planowanego włączenia do kontraktów przejrzystych i niepodważalnych wskaźników kosztów produkcji.

Bardziej rygorystyczne ramy dla marek własnych wprowadzone przez Senat zapewnią również, że ten ważny rynek nie będzie wykorzystywany do wywierania presji na ceny producentów.