Grupa Azoty podała w komunikacie, że rada nadzorcza spółki odwołała ze składu zarządu ze skutkiem na koniec 17 maja br. wiceprezesa Witolda Szczypińskiego oraz członka zarządu Artura Kopcia.

Poinformowano ponadto, że rada powołała z dniem 18 maja br. Marka Wadowskiego, który będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.

Zgodnie z decyzja rady nadzorczej także od 18 maja nowym członkiem zarządu będzie Zbigniew Paprocki.

"Rada nadzorcza stwierdziła ważność wyborów kandydata na członka zarządu XII kadencji wybieranego przez pracowników spółki, przeprowadzonych w dniach 22 marca 2021 - 12 kwietnia 2021 roku oraz uznała wybór pana Zbigniewa Paprockiego (...) Zbigniew Paprocki złożył w dniu 13 maja 2021 roku rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej spółki" - dodano.