- Biorąc pod uwagę trudne otoczenie rynkowe, w tym przede wszystkim trwającą pandemię i związane z nią obostrzenia w sferze gospodarczej, wyniki kształtują się na dobrym poziomie - podkreśla cytowany w komunikacie prezes zarządu Grupy Azoty Police Wojciech Wardacki. - Nie mogliśmy skorzystać z rządowego wsparcia finansowego w ramach tarczy antykryzysowej, ponieważ nie spełnialiśmy wymogów. To kolejne potwierdzenie, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej - dodał.

Przychody ze sprzedaży w segmencie nawozy stanowiły ponad 80 proc. wszystkich przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej i wyniosły prawie 2 mld zł. To wynik porównywalny z 2019 r. i dobra wiadomość z uwagi na trwający od ponad roku kryzys gospodarczy związany z pandemią - podała spółka.

Kolejny rok z rzędu segment pigmenty, który obejmuje głównie produkcję i sprzedaż bieli tytanowej, osiągnął wysoki wynik i poziom marż - podkreśla spółka. Przychody tego segmentu, stanowiące 15 proc. ogółu, wyniosły blisko 360 mln zł i były nieco wyższe od uzyskanych w 2019 r.

- W relacji do roku 2019, rok 2020 z jednej strony przyniósł niższe średnie roczne ceny sprzedaży, z drugiej natomiast spadki cen wielu surowców wykorzystywanych do produkcji, w tym głównie gazu ziemnego - powiedział Wardacki. Jak dodał, "tym samym pozytywny wpływ niższych cen zakupu surowców w dużym stopniu zbilansował konsekwencje znaczącego obniżenia średnich cen sprzedaży".

Spółka poinformowała także, że realizowana jest największa krajowa inwestycja w branży chemicznej, czyli kompleks Polimery Police. W styczniu 2020 r. oddany został plac budowy generalnemu wykonawcy, firmie Hyundai Engineering. Z informacji Polic wynika, że wykonawca przekroczył 50 proc. "postępu rzeczowego", obejmującego wszystkie elementy kontraktu - m.in. projektowanie, zamówienia i dostawy oraz prace konstrukcyjne. Zakończony został także proces pozyskania pełnego finansowania wartej ok. 7 mld zł inwestycji.

- W maju ubiegłego roku udało się sfinalizować trwające wiele miesięcy prace związane z zapewnieniem finansowania projektu - powiedział Wardacki. - Z kolei w lutym br. poinformowaliśmy o potwierdzeniu spełnienia przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. warunków zawieszających wynikających z zapisów umowy kredytów - dodał.

Spółka realizuje także pozostałe inwestycje: modernizację stacji wstępnego uzdatniania wody i rozbudowę istniejącej stacji demineralizacji wody, co ma pozwolić na niemal podwojenie zdolności produkcji wody zdemineralizowanej, a także modernizację stacji głównego punktu zasilania, aby zwiększyć pozyskiwanie energii elektrycznej z sieci.

W dobie pandemii spółka włączyła się w walkę z koronawirusem - poinformowały jej służby prasowe. Pomoc trafiła do jednostek zajmujących się zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od początku pandemii na walkę z koronawirusem Grupa Azoty Police przeznaczyła ponad milion złotych.